X
Dodawanie obiektów odbywa się
poprzez serwis główny Infoturystyka.pl Aby dodać obiekt przejdź dalej Dalej
Bazę noclegową dostarcza Serwis

Zawoja

Gmina Zawoja, powiat suski, województwo małopolskie.
Gmina Zawoja utworzona jest przez dwie wsie: Zawoja i Skawica, które leżą w Beskidzie Żywieckim.

 Gmina Zawoja utworzona przez dwie wsie: Zawoja i Skawica, które leżą w Beskidzie Żywieckim, w dolinie rzeki Skawicy (lewy dopływ Skawy), u północnych podnóży masywu Babiej Góry (1725 m n.p.m.) i pomiędzy Pasmem Jałowieckim na północnym zachodzie, a Pasmem Polic na południowym wschodzie.

Pod względem geologicznym, obszar ten, należący do Karpat Zewnętrznych, zbudowany jest ze skał fliszowych.

Grzbietem Babiej Góry i zachodnim odcinkiem Pasma Polic biegnie europejski dział wód, oddzielający zlewisko Bałtyku od zlewiska Morza Czarnego.

W masywie Babiej Góry można spotkać klasyczny układ piętrowy roślin. Lasy otaczające Zawoję
i Skawicę porastają jodły, świerki, jawory, klony, modrzewie, jarzębiny, w poszyciu głównie maliny, jeżyny, bez czarny i koralowy. Niżej rosną brzozy i świerki.

W okolicach wsi żyje sporo przedstawicieli fauny: dziki, jelenie, sarny, zające, wiewiórki,
a także drapieżniki: lisy, tchórze, łasice, kuny leśne. Sporadycznie pojawiają się rysie, a nawet niedźwiedzie i wilki, niegdyś stali mieszkańcy tutejszych lasów. Wśród ptaków spotkać można dzięcioły, drozdy, sikory, mysikróliki, sojki, a także ptaki drapieżne jak myszołowy, sowy
i puszczyki. Występują też płazy i gady: jaszczurki, traszki, żaby oraz węże – głównie zaskrońce
i żmije.

W 1954 roku na Babiej Górze został utworzony Babiogórski Park Narodowy, w 1977 roku włączony do sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO.

Teren gminy zamieszkiwany jest przez Górali Babiogórskich nazywanymi też Babiogórcami – grupa etnograficzna zajmująca obecnie obszar w dolinie rzeki Skawicy i jej dopływów.

Warto wspomnieć, że na terenie Zawoi i Skawicy, podobnie jak na obszarze całego Podkarpacia, między wiekiem XVI a XIX istniało zbójnictwo. Do zbójnickich towarzystw należeli tutejsi górale, liczne ich grupy działały na terenie wsi, szukały schronienia w lasach, wreszcie wędrowały tędy na bogatą Orawę.